Hollufgårdspejderne er nu optaget som en del af Danske Baptisters Spejderkorps, det skete på årets førerstævne den 28.-30. april 2017.

Ved korpsets årlige førerstævne på Rebild Efterskole, repræsenterede Emil Marcussen Hollufgårdspejderne og modtog et stående spejderklap fra førerstævnets deltagere.

Førerstævnet er korpsets øverste myndighed, hvor alle spejdere over 15 år kan deltage med stemmeret. Styreformen hedder direkte demokrati: Hos Baptistspejderne har alle unge såvel som ældre spejdere indflydelse på beslutninger om korpsets fremtid og hvem, der skal sidde i korpsets ledelse.

Et førerstævne under mottoet:
”Fælles om fremtiden”

Her var  der fokus på korpsets fremtid:
    Vores korps i fremtiden! – hvor vil vi hen?
    Vores identitet og værdier!
    Vores plads i fællesskabet SPEJDERNE.DK.

Derudover blev vi og Nørrebrospejderne optaget i Danske Baptisters Spejderkorps