Som noget nyt har vi lavet et programblad til kredsen.
I bladet er det vigtigste som navnet antyder, vores program som gælder for februar og marts 2018.

Fremover vil vi udgive programbladet hver anden/tredje måned, alt efter årstid og måneder der skal omfattes i bladet.

Hvis du vil have en digital kopi, er det såmænd og muligt at hente en pdf version af programbladet.
Du kan også nøjes med at hente kun programmet som pdf.